IN-Feels jatkokehitys

Jatkokehitys

Kiinnostaako IN-Feelsin jatkokehitys? Hienoa! Sovellusta saa vapaasti jatkokehittää ja muokata omiin tarpeisiin sopivaksi.

Sovelluksen GitHub repository: https://github.com/ellioi/infeels

Alla on jatkokehitysideoita, ja lisää saa ehdottaa.

Peliohje avattu

Peliohjeessa voisi jotenkin ilmaista, onko se jo avattu vai ei. Esimerkiksi jokin auki oleva pieni kirjesymboli ennen lihavoitua avausohjetekstiä.

Ensimmäisessä versiossa tieto avatusta voisi säilyä vain siihen asti, kunnes sivu päivitetään.

Edistyneemmässä versiossa tieto avatusta peliohjeesta säilyisi esim. viikon (eväste?). Olisi jokin nappi, josta pelaaja voisi halutessaan merkata peliohjeen avaamattomaksi tai resetoida kaikki peliohjeet.

Kaikista edistyneimmässä versiossa kävisi jotenkin ilmi, jos joku muu on jo käynyt avaamassa peliohjeen. Tällä tapaa jos ryhmällä on yhteiset peliohjeet, niin muut näkisivät, onko joku jo avannut ne, tai pelinjohtaja voisi käydä tarkistamassa missä asti pelaaja on menossa.

Peliohjeiden muokkaus

IN-Feelsin 2. versioon on lisätty yksinkertainen muokkauskäyttöliittymä. Sitä voisi kuitenkin jatkokehittää, esim. tehdä edistyneemmän peliohjeiden tarkastelutoiminnon, jossa saisi näkyviin listan kaikista peliohjeista, joita tietokanta sisältää. Käytön helpottamiseksi olisi hyvä, jos peliohjeita voisi lajitella, suodattaa ja etsiä eri kriteerein (esim. peliohjekoodilla).

Virheviestit

Tällä hetkellä peliohjeiden luontilomake ei juurikaan tarkasta sitä, mitä käyttäjä syöttää sinne. Tarkastusta voisi lisätä ainakin käytön helpottamiseksi ja mahdollisesti tietoturvallisuuden lisäämiseksi.

"Peliohjeen järjestysnumero"-kohdassa voitaisiin tarkastaa, löytyykö tietokannasta samalla hahmokoodilla ja järjestysnumerolla jo peliohje ja varoittaa tästä käyttäjää.

Jos käyttäjä on kirjoittanut peliohjeen avausohjeeseen sanan "jatko" tai "vaihto", mutta on valinnut tyypiksi normaalin peliohjeen jatko/vaihtoehtopeliohjeen sijaan, niin systeemi voisi varmistaa käyttäjältä, että unohtiko hän vaihtaa peliohjeen tyypin. Tämä oli yleisin virhe mitä itse tein suurta määrää peliohjeita syöttäessä.

Ilmoitukset/hälytykset

Pelaaja voisi asetuksista valita, haluaako hälytykset/notifikaatiot ajastetuista peliohjeista, ja että tulisivatko hälytykset täsmällisesti vai jonkin pelaajan määrittelemän ajan ennen ajastettua aikaa.

Notifikaatioita pystyy toteuttamaan web-sovelluksissa Service Workerien avustuksella. Tämä ominaisuus myös todennäköisesti vaatisi sitä, että tietokantataulukkoon / peliohjeiden luontilomakkeeseen lisätään kohta, johon pelinjohtaja voi määritellä tarkan ajan peliohjeelle. Vaihtoehtoisesti pelaaja voisi määritellä ajat itse.

Offline-tila

Olisi hienoa, jos sovellus pystyisi pelinjohdon/pelaajan niin halutessa toimimaan kokonaisuudessaan offline-tilassa. Tämän pystyy osittain toteuttamaan Service Workerien avustuksella. Sovelluksessa on hyvin alkeellinen ja minimaalinen Service Worker jo tehtynä, joka tosin ei vielä tee juuri muuta kuin sallii sovelluksen lisäämisen työpöydälle. Service Workerit yksinään eivät kuitenkaan riitä, sillä myös tietokannan pitäisi toimia offline-tilassa. Ilmeisesti MySQL hakuja pystyy jotenkin tallentamaan, mutta tämä on käsitykseni mukaan turhan monimutkaista / haasteellista (?).

Yksi löytämäni vaihtoehto offline-tietokantaan olisi IndexedDB. Tämä tietenkin vaatisi koko sovelluksen käyttämän tietokannan vaihtamista.